Deities

Sastha with Prabha and Sathyakan

PANCHA MUGHA GANAPATHI

DURGA DEVI

adukkala thevar

DWADHASAKSHARI

BHADHRAKALI

MAHA VISHNU

Anthimahakalan Akhilayakshi

nagarajavu nagayakshi

YAKSHI

mullakkal bhagavathy